Privacybeleid

Hier vind je de privacy verklaring van Citypaper. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Citypaper.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom goed om de verklaring zo nu en dan te lezen.

1. Citypaper

Citypaper maakt reisgids. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Citypaper verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via hi@citypaper.nl

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Citypaper. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Citypaper via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en onderwerp van het bericht.

Analytics 
De website van Citypaper verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3. Ontvangers

Vimexx
De e-mail van Citypaper wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Citypaper, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt met Citypaper via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor maximaal 3 maanden bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website vanCitypaper privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

Recht op inzage 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bijCitypaper vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naarCitypaper. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Citypaper.

Recht op overdracht 
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Citypaper opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Citypaper al jouw gegevens over te dragen.

Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Citypaper vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Citypaper jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar hi@citypaper.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Citypaper niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

7. Plichten

Citypaper verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Citypaper de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Citypaper met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Citypaper behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Citypaper dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Citypaper te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

www.citypaper.nl | hi@citypaper.nl